Freinet op onze school

Op onze school werken we met verschillende Freinettechnieken die het welbevinden en de betrokkenheid van onze Hinkelaars duidelijk vergroot. Benieuwd? Lees hieronder zeker verder of kom eens een kijkje nemen!

Rondes:                                                                                                                      

Eén van de belangrijkste Freinettechnieken die doorheen het hele Hinkelpad wordt toegepast is het werken met rondes. Al deze rondes worden uitgelegd in de klaswerkingen van de verschillende klassen. Het sleutelwoord is interactie. Interactie met en tussen kinderen en leerkracht. Door actief te luisteren worden er kaders geschept om te werken aan onderzoek, rekenverhalen, vrije teksten, muzische vorming. De leerkracht neemt hierbij de leerplandoelen en eindtermen in acht. Het vormt de basis waaruit we onze groep kunnen motiveren waarbij we vertrekken vanuit de leefwereld van het kind. Bij de kleuters komt hier slakkentaal bij waarbij ze woorden splitsen in klankgroepen. Zo treffen ze reeds de voorbereidingen om in het eerste leerjaar te starten met een auditieve kring. In deze auditieve kring worden ook klanken aangebracht.

Vrije tekst:                                                                                                          

Een belangrijke Freinettechniek doorheen onze school is het werken met vrije teksten. Reeds bij de kleuters leren kinderen aan de hand van tekeningen een vervolgverhaal uitdenken waarbij de leerkracht woorden of zinnen schrijft. In het eerste leerjaar wordt deze techniek verder gezet. De kinderen schrijven dan zelf de klanken of woorden die bij hun vrije tekst aansluiten en die ze reeds hebben gezien. Dit bouwt snel op want reeds na enkele weken kennen de kinderen al heel wat klanken waarmee ze zelf creatief en ludiek naar woorden op zoek gaan die aansluiten bij hun tekst/tekening. Zo bouwt dit verder op doorheen de lagere school. Vrije tekst is niet enkel ‘vrij’ schrijven, maar ook verslagen van uitstappen, onderzoeken, teksten voor de klaskrant, het maken van een uitnodiging, affiches, enz. Kinderen schrijven met een doel en vooral met plezier.

Klaskrant:                                                                                                            

In een klaskrant vertelt een klas wat er de voorbije periode allemaal aan bod is gekomen. Zo kan je voorbeelden van vrije teksten lezen, kijken welke onderzoeken aan bod zijn gekomen, welke toffe uitstappen zijn gemaakt, enz. Na een forum kan je de klaskrant kopen. Dat is fijn voor beide partijen: de koper kijkt uit naar een weekend vol leesplezier en onze verkopers kunnen beginnen dromen wat ze met de centjes uit de klaskas kunnen kopen…  

Onderzoek:    

Aan de leerplandoelen en eindtermen van ‘mens en maatschappij’ en ‘wetenschap en techniek’ wordt gewerkt binnen onderzoek. Vanuit de rondes komen kinderen op problemen of vragen die ze graag willen beantwoorden. De leerkracht leidt dit als begeleider in goede banen door de leerling te helpen op zoek gaan naar zinvolle informatie. Door het leerplan te kennen wordt ervoor gezorgd dat de correcte doelen aan het onderzoek gelinkt worden. Door zelf bijvragen te stellen in de terugkeerronde wordt het onderzoek verder aangevuld waardoor er ruimer en dieper rond een vraag wordt gewerkt. Wanneer er doelen toch niet aan bod komen omdat er geen vraag naar is door kinderen, worden deze uitgewerkt in een zelfstandig aanbod in de duo-dozen. In de kring zijn er duidelijke tijd –en ruimtekaders aanwezig die onmiddellijk bij een vraag kunnen betrokken worden. Wanneer een kind bijvoorbeeld vertelt dat hij op reis is geweest naar Zwitserland worden de betrokken kaders erbij gehaald en bestudeerd. In iedere klas zijn er werkfiches aanwezig die kinderen kunnen gebruiken een vraag te beantwoorden. Bij de kleuters en de eerste graad wordt dit opgebouwd. In de tweede en derde graad kunnen ze hier reeds vlot mee werken. De leerlingen weten waar ze deze fiches kunnen vinden in de klas en kunnen er zelfstandig mee aan de slag.                    

Klasraad:                                                                                                            

Om onze week af te sluiten, zitten we samen in de kring tijdens de klasraad. Tijdens de klasraad blikken we terug op de voorbije week en op wat er leeft in de klas. We maken ook afspraken en denken samen na over het schoolgebeuren. Tips en ideeën hierover nemen we mee naar de Nieuwsgier.  

Nieuwsgier:                                                                                                      

Onze school wil zich profileren als een school die grote zorg biedt aan onze leerlingen. Niet alleen op cognitief vlak maar ook socio-emotioneel. Om dit te garanderen organiseert de coördinator tweemaandelijks een nieuwsgier. Dit is een leerlingenparlement waarbij een afgevaardigde vanuit iedere klas (buiten de Raketten) puntjes meebrengt die de klas graag wil bespreken. Dit kan gaan over praktische of sociaal-emotionele problemen die het samen school maken verstoren. Samen wordt gezocht naar mogelijke oplossingen die onze leerlingen mee uitwerken.

Duo-dozen

In de namiddag staan er in de lagere school projecten, onderzoeken, duo-dozen en ateliers op de agenda.

Nieuwe leerstof binnen het domein van wereldoriëntatie of het herhalen van leerstof die we al kennen doen we in een duo-doos. Per 2 en met de duo-doos gaan we op zelfstandige basis aan de slag. In de eerste graad ligt de focus op … In de tweede graad komen duo-dozen aan bod over verkeersborden, lezen de plattegrond van de Efteling, ontdekken wat veiligheidspictogrammen zijn, onderzoeken dieren, planten en bomen, … In de derde graad wordt er ook gewerkt rond historische periodes en figuren, atlasgebruik, het menselijk lichaam,…

Talentenlabo

Tijdens het talentenlabo staan de talenten van onze kinderen centraal. Ook de talenten van de ouders en familie worden in de kijker gezet. De labo’s worden gegeven door en voor kinderen. Maar ook ouders of andere familieleden mogen hun talent in de kijker komen zetten. Skaten, milkshakes maken, origami vouwen, karate, voetbalsessies, yoga,…je kan het zo gek niet bedenken of het is één van de talenten van onze Hinkelkids. Een aantal weken vooraf maken ze hun voorbereiding aan de hand van een stappenplan. Dit wordt samen met hen besproken en aanpassingen worden gedaan. Op de ’talentenmarkt’ komen de andere Hinkelkids zich informeren naar de workshops en schrijven ze zich in. Op de dag zelf ontpoppen de Hinkelkids zich tot echt workshopgevers.

Muz’atelier

In onze muz’ateliers werken we klasdoorbrekend met de leerlingen van de lagere school. Tweewekelijks nemen ze deel aan een atelier bij een andere leerkracht en doen ze een activiteit uit ander muzisch domein.

Transparant_Logo_Hinkelpad_202x66

GO! freinetschool 't Hinkelpad
Bareldreef 98
2880 Bornem
03 889 12 71
info@hinkelpad.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be