Schoolvisie

GO! freinetschool ’t Hinkelpad is een basisschool in Bornem die deel uitmaakt van het GO! scholengroep Rivierenland. ’t Hinkelpad is een vestigingsplaats van de Linde met zijn eigen accenten.
We bieden onderwijs aan waarbij we de eindtermen willen bereiken. Dit willen we behalen door ons zo veel mogelijk op de Freinetpedagogie te baseren.

Onze doelgroep zijn de ouders en leerlingen van 2,5 tot 12-jarige uit Bornem en ruimere omgeving, die open staan voor de Freinetpedagogie.
We laten kinderen leren en opgroeien in een veilige en krachtige leeromgeving. Hierbij willen we ook een actieve rol spelen in de gemeente Bornem.

We creëren een prikkelende schoolinfrastructuur waarbij het kind in zijn hele ‘zijn’ wordt aangesproken. We zorgen er voor dat de klasstructuur herkenbaar en duidelijk is doorheen de hele schoolloopbaan en werken met kwalitatief materiaal.

We zijn er van overtuigd dat welbevinden en betrokkenheid absolute voorwaarden zijn om tot het echte leren te komen en besteden hier dan ook extra veel aandacht aan. Ook het menswaardig omgaan met elkaar vinden wij als school ontzettend belangrijk.

Door de werkvormen die we aanbieden, ontwikkelen onze leerlingen zicht tot zelfstandige wereldburgers die op een positieve manier in het echte leven staan.

Hieronder vind je meer informatie over de werking.

GO! scholengroep Rivierenland

GO! freinetschool ‘t Hinkelpad maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 26 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

Transparant_Logo_Hinkelpad_202x66

GO! freinetschool 't Hinkelpad
Bareldreef 98
2880 Bornem
03 889 12 71
info@hinkelpad.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be